Τι είναι η Συνεστία

Είναι ουράνιο σώμα το οποίο δημιουργήθηκε απο την κατακρήμνιση βράχων κατόπιν μιας μεγάλης έκρηξης.

Λέγεται ότι απ αυτή την έκρηξη δημιουργήθηκε η Σελήνη και η Γη γιατί διαπιστώθηκε ότι και οι δυο πλανήτες είναι απο το ίδιο υλικό.

Η δική μας «Συνεστία» ιδρύθηκε απο μια μικρή ομάδα φίλων για να υποστηρίξει το έργο της Εστίας.

Σκοπός της εταιρείας είναι η υποστήριξη με πρόσφορο και νόμιμο τρόπο του έργου του σωματείου με την επωνυμία «Κέντρο Φροντίδας Ατόμων με νοητική υστέρηση ΕΣΤΙΑ» και η παροχή προς αυτό οικονομικής, ηθικής, επιστημονικής, τεχνικής, πρακτικής και κάθε άλλης μορφής βοήθειας σε όλες τις δράσεις του.